همانطور که آموزش الفبا امری لازم الاجرا برای کودکان است آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی نیز امری لازم و ضروری به شمار می رود چرا که امروزه دنیا به سمت مجازی شدن پیش می رود .

  •  01/02/2024 07:33 AM

سالهاست که اضطراب و ترس از مدرسه به عنوان اختلالی در کودکان تشخیص داده می شود و در موارد حاد نیازمند درمان های روان شناختی نیزمی باشد.

  •  01/02/2024 07:32 AM

قبل از تشخیص افسردگی باید محیطی که فرد در آن زیست می کند را مورد بررسی قرار دهیم.

  •  01/02/2024 07:31 AM

افراد مبتلا به وسواس به دلیل توجه بیش از اندازه به جزییات از امور اصلی و مهم غافل می شوند و بیش از سایر افراد با شکست مواجه می گردند.

  •  01/02/2024 07:25 AM

من شامل مجموعه ای از ویژگی های قابل توصیف و غیر قابل تصیفی است که تمامیت من را می سازد. گاهی اوقات هماهنگی و یکپارچگی میان این ویژگی ها دچار مشکل می شود و این به هم ریختگی حالتی را در فرد پدیدار می کند که اصطلاحا به آن بیماری یا اختلال روان گفته می شود.

  •  15/07/2020 12:00 AM