درباره من
من نغمه محمدی هستم. کارشناس ارشد روان شناسی بالینی. بیش از 10​ سال در کنار مراجعینی بودم که در مسیر زندگی با موانع گوناگونی مواجه شدند که به تنهایی قادر به حل آنها نبودند. در این مسیر مراجعین بسیاری رو ملاقات کردم انسان های افسرده ای که انگیزه زندگی رو گم کرده بودند. افراد مضطربی که قرار و آرامششون از دست رفته بود. اونهایی که از رفتارهای تکرار شونده و بی هدفشون خسته شده بودند. زوج هایی که از هم دور شده بودند و آدم هایی که از حل مشکلات روزمره ناتوان بودند. با اشک و لبخند، امید و ارامش روزها و هفته ها رو کنار هم سپری کردیم و با صبر، تمرین و تکرار نهایتا تغییر شگفت انگیز را رقم زدیم .
هر زمان که شهامت تغییر رو داشتی، من در کنارت هستم تا مسیر این سفر رو برات هموارتر کنم.