اگر می خواهی موفق شوی، عصبانی شو!

تجربه عصبانیت در انجام فعالیت های دشوارو پیچیده می تواند توانایی ما را برای دستیابی موفقیت افزایش دهد. پس برخلاف تصورعموم ابرازهیجانات منفی امری ناپسند و ناخوشایند نبوده بلکه تجربه همین هیجان منفی در برخورد با مسایل و مشکلات سخت می تواند انرژی لازم برای کسب موفقیت را در اختیار ما قرار دهد.

Read More

بی خوابی احساس شادی کم تر و اضطراب بیشتری به ما می دهد

بی خوابی شبانه نه تنها باعث کسالت و خستگی در طول روز می شود بلکه می تواند تجربه هیجانات مثبت مثل شادی را نیز در ما کاهش دهد و نشانه های اضطرابی را درما ایجاد کرده و یا افزایش دهد.

Read More